Rabu, 9 Julai 2008

KEPENTINGAN TAKHRIJ HADITH

Buku
PENGENALAN

Telah menjadi kehendak Ilahi Yang Maha Bijaksana untuk tidak membiarkan hadith-hadith berselerakan di sana sini tanpa mengutus atau memberikan keistimewaan pada sekelompok orang yang berkemampuan tinggi untuk menghentikan dampak negatif serta menyingkap tabirnya kemudian menjelaskan hakikat hadith kepada kita semua. Mereka itulah para pakar hadith yang mulia, para penjunjung panji Sunnah Nabawiyyah .Para pakar hadith ini telah melakukan penelitian dan menjelaskan keadaan hadith-hadith Rasulullah dengan menghukuminya sebagai hadith sahih dhaif dan maudhu’.

KEPENTINGAN ILMU TAKHRIJ HADITH
Ilmu takhrij hadith bermaksud ilmu yang membahaskan usul-usul dan metodologi yang memudahkan ataupun pengetahuan terhadapnya membolehkan untuk menjejaki tempat-tempat terletaknya al- hadith, mutabaat, syawahid, sama ada terletak pada rujukan asal,menyerupai asal atau tidak asal serta mengetahui martabat al hadith sama ada diterima atau ditolak.Tidak diragukan lagi bahawa mengetahui displin ilmu takhrij sangat penting dan fardhu ke atas setiap orang yang menyibukkan diri dengan syariah, hadith, fiqh, usul, dakwah serta sirah nabawiyyah. Ini kerana ianya menunjukkan sesuatu hadith tersebut ke tempat asalnya dan diketahui darjah yang ditunjukkan sama ada dari segi sanad ataupun matan.

Keperluan terhadap takhrij supaya pencari ilmu dapat diperkuat oleh suatu hadith atau ia meriwayatkannya setelah ia mengetahui ulama-para penyusun yang meriwayatkan hadith dalam kitabnya sebagai musnad (sandaran).

Oleh kerana itu displin ilmu takhrij sangat diperlukan oleh setiap pencinta atau oleh orang yang menggeluti ilmu-ilmu syarie dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Islam.


Pentingnya kegiatan takhrij al-HadithTerdapat tiga hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan takhrij al- hadith dalam melaksanakan penelitian hadith iaitu

1. Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadith yang akan diteliti.

2. Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadith yang akan ditelilti

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid dan mutabi’ pada sanad yang diteliti .

Dengan demikian pentingnya kegiatan takhrij al- hadith tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian takhrij al- hadith itu sendiri.Faedah takhrij amat banyak sekali. Ini berlaku kerana dengannya membolehkan seseorang pengkaji itu sampai ke tempat atau gedung simpanan al-sunnah. Di antaranya ialah:

1- Mengenali rujukan dan sumber-sumber al-hadith

2-Pengumpulan sebanyak mungkin sanad-sanad al-hadith

3- Mengenali perihal al-Isnad dengan cara meneliti turuq hadith

4- Memperkenalkan perihal hadith tertentu berdasarkan turuq hadith yang berbilang-bilang

5- Memperkuat martabat hadith dengan banyak turuqnya

6- Mengetahui satu atau lebih hukum hadith hadith yang dikemukakan oleh para ulama hadith dan pendapat-pendapat mereka samada sahih atau sebaliknya.

7- Mengenalpasti dan menentukan nama sebenar perawi hadith tertentu dikalangan para perawi.

8- Mengenali penambahan riwayat-riwayat

9- Penjelasan makna al-Gharib

10- Menolak dakwaan hukum sesuatu hadith sebagai shaz

11- Memperjelaskan al-Mudraj

12-Memperjelaskan kekurangan yang terdapat pada hadith

13-Menyingkap kesalahan dan kesilapan para perawi

14- Mengenal pasti hadith yang diriwayat secara lafaz

15- Penjelasan berhubung masa dan tempat berlaku sesuatu peristiwa

16- Mengenali periwayat-periwayat hadith.

17- Mengenali kesalahan al-Nusakh

18- Membezakan yang al-Muhmal dikalangan perawi –perawi al-Isnad

19- Menentukan yang al-Mubham pada hadith

20- Menghilangkan kecurigaan pada 'an’anah al-Mudalis

21-Melenyapkan rasa curiga terhadap sesuatu riwayat yang bersumber daripada perawi yang bercelaru atau bercampur baur (al-ikhtilat)

* Artikel ini merupakan sebahagian ringkasan daripada projek ilmiah saya. Semoga bermanfaat.


5 ulasan:

MASJID BPJ berkata...

Ana ambil ilmu anti sikit untuk assignment ana. harap halalkan

Tanpa Nama berkata...

It may take &#1072 few minutes for their ѕpouses іf they
susреct cell phone something iѕ going on behind theiг baсκs.


Feel free to νіsit mу hоmepage dien thoai

Tanpa Nama berkata...

Ιf you ωant to increase your experiencе
just keep visіting this website and be updated with thе most up-to-date news pоstеd here.


mу site payday loans

Tanpa Nama berkata...

Very good blog pοst. І absolutеlу loνe thіs sitе.
Keep writing!

Feеl freе to surf to mу page; payday loans

Tanpa Nama berkata...

assalam boleh taw x dgn trperinci maksudnya"Untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid dan mutabi’ pada sanad yang diteliti ".
syukran =)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails